Forskning

På Malmö universitet bedrivs forskning i en attraktiv forskningsmiljö. Universitetet är inte ett vinstdrivande företag vilket innebär att överskottet från utbildningen går tillbaka till undervisningen genom att vår personal har möjlighet att forska inom fastighetsförmedling och relaterade områden som sedan gynnar våra kursdeltagare i undervisningen.

Forskningsområden

Exempel på forskning inom fastighetsvetenskap på Malmö universitet är internationell fastighetsförmedling, juridik/mäklarrätt, fastighetsmarknad och värdering samt värdering vid köp av bostadsrätt.