Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning vänder sig till yrkesverksamma  inom fastighetsbranschen, exempelvis mäklarbyrå, bank eller fastighetsbolag. Det är din arbetsgivare som finansierar utbildningen åt dig.  Det finns inga formella behörighetskrav på en uppdragsutbildning eftersom det är arbetsgivaren som avgör om dina förkunskaper är tillräckliga. För att hålla en hög kvalitet på undervisningen är det en fördel om deltagarna har några års erfarenhet från branschen. Företaget som finansierar utbildningen  måste vara en juridisk person, ett AB, HB eller KB. Du kan inte köpa utbildningen som privatperson. 

Utbildningen består av 4 paket (4 terminer) som leder till registrering som fastighetsmäklare vid avslutade studier.

Innehållet i utbildningen är anpassat efter Fastighetsmäklarinspektionens krav på teoretiska studier om 120 hp. Därutöver krävs 10 veckors praktik som arbetsgivaren tillhandahåller.